Portrait Studio Logo (500 × 500 px) - 1
Keywords: Grabova-Meriwether Wedding (3), Whitehall (3). 1/100; f/2.8; ISO 500; 24.0 mm.