Portrait Studio Logo (500 × 500 px) - 1
Keywords: Grabova-Meriwether Wedding (3), Whitehall (3). 1/60; f/2.8; ISO 1600; 28.0 mm.